Wydrukuj tę stronę

„Monografie w toku. Kompendia multimedialne”
„Monografie w toku” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny.

 

Na początek: Stanisławowi Barańczakowi, Ryszardowi Krynickiemu i Adamowi Zagajewskiemu. Publikacje – pomyślane jako sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentują opis życia i twórczości oraz antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, fotografie, nagrania audio i wideo.

 

Do współpracy zostali zaproszeni wybitni badacze literatury, eksperci w swoich dziedzinach i krytycy literaccy: profesor Anna Czabanowska-Wróbel, znawczyni dzieła Adama Zagajewskiego, profesor Piotr Śliwiński, znakomity krytyk i badacz poezji współczesnej, który przygotował monografię poświęconą Stanisławowi Barańczakowi, oraz profesor Paweł Próchniak, autor monografii Ryszarda Krynickiego i redaktor naczelny Stron Poezji (www.stronypoezji.pl).

 

„Monografie w toku. Kompendia multimedialne” zawierają szczegółowe zestawienia faktograficzne, pogłębione odczytania interpretacyjne dotyczące życia i twórczości poetów. Materiały mają formę kalendariów, esejów interpretacyjnych, antologii wierszy, zestawień bibliograficznych oraz wyboru prac krytycznoliterackich i literaturoznawczych.

 

W serwisie znajduje się ponad 170 tekstów wierszy, niektóre wiersze prezentowane są też w formie nagrań – własne utwory czytają Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski, a utwory Stanisława Barańczaka interpretuje Marek Kondrat.

 

Użytkownik serwisów znajdzie w nich również materiały wideo oraz fotografie pochodzące z archiwów poetów i Wydawnictwa a5.

 

Pomysł stworzenia multimedialnych kompendiów życia i twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego sformułowało Wydawnictwo a5. Projekt graficzny i system zarządzania treścią „Monografii w toku” przygotował Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

Projekt został sfinansowany z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych Wydawnictwa a5.

 

Zapraszamy na strony:
www.stronypoezji.pl/monografie
www.stanislawbaranczak.pl
www.ryszardkrynicki.pl
www.adamzagajewski.pl

 

Zobacz także:
Strony Poezji – polska poezja współczesna
Do powiedzenia – rozmowy z poetami
Rozprawy w sieci – biblioteka Stron Poezji