Wydrukuj tę stronę

„Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta”
Publikacja książki „Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta” pod redakcją Pawła Próchniaka

 

W książce znalazły się rozprawy i eseje wybitnych znawców poezji. Teksty te otwierają – na różne sposoby – nowe drogi w myśleniu o Herbercie, odbierają jego pisarstwo uproszczonym i utartym formułom interpretacyjnym, pokazują, że autor „Pana Cogito” wciąż pozostaje pisarzem ważnym i intrygującym, a jego dzieło nadal jest aktualne.

 

„Nagła wyspa” – ­ co podkreślają recenzenci – ­jest międzynarodowym i ogólnopolskim wielogłosem interpretacyjnym na temat twórczości jednego z największych poetów polskich XX wieku, a autorzy, których teksty znalazły się w książce, to znakomici polscy i zagraniczni badacze poezji, uznani krytycy literaccy i naukowcy.

 

 

Jak zauważa prof. Paweł Próchniak, redaktor tomu:

 

Twórczość Herberta – poety, eseisty, dramaturga – wciąż pozostaje przestrzenią otwartą na interpretację. Nadal uważnego namysłu wymagają kwestie niekiedy najbardziej rudymentarne. Jednocześnie dzieło autora „Napisu” na naszych oczach staje się dziełem pomnikowym, formatowanym przez podręcznikowe odczytania, a to oznacza, że można – i trzeba – poddać je reinterpretacji, na nowo wprawić w ruch, podjąć i rozwinąć w lekturze wątki nieoczywiste, niepokojące, trudne do przyjęcia. Warto też pytać wciąż na nowo, czy zapisane przez poetę zdania nadal układają się dla nas w nurt „rwącej rzeki [...] myśli”? Czy może stoją już w naszych oczach „nieruchomo / pośrodku nudnego krajobrazu”? Lub odwrotnie. Czy przypadkiem nasze myśli o tym dziele nie ucukrowały się zanadto i czy nie są „jak głodne czaple”, które „ze smutkiem / wspominają wyschłe źródła”? Na pytania stawiane wybitnej literaturze można odpowiedzieć tylko z jej wnętrza – w ruchu lektury, w pracy interpretacji. I tym właśnie jest „Nagła wyspa”.

 

Książka jest pierwszym tomem serii „strony poezji | biblioteka” i ukazała się dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Innowacje 2015 i jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej w witrynie ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” na: WWW