Wydrukuj tę stronę

Nowe publikacje poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta

 

 

W 2013 roku ukazały się książki dotyczące twórczości autora Pana Cogito. Pierwszą z nich są Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta Małgorzaty Mikołajczak (Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2013), drugą Herbert – Hermes, Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta Artura Grabowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013).

 

 

Dziedzictwo polskiego romantyzmu było dla Zbigniewa Herberta istotne. Małgorzata Mikołajczak pokazuje, że poecie blisko było do wizyjności Juliusza Słowackiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W książce widoczne są także nawiązania do romantycznego stosunku do tradycji. Kulturowa recepcja epok dawnych zaproponowana przez twórców z dziewiętnastego wieku była ważnym elementem Herbertowskiej koncepcji sztuki i kultury.

 

W pracy Artura Grabowskiego istotne jest zdefiniowanie tytułowych kontekstów nowoczesności. Powstały one „na marginesach lektury esejów, dramatów i wierszy Zbigniewa Herberta”. W książce wybór tekstów, kontekstów, jak i sposobów analizy jest arbitralny, co nie przeszkadza autorowi spojrzeć na twórczość autora Struny światła w nowy sposób. Utwory Zbigniewa Herberta zostały zestawione z nowoczesnymi filozofami (m.in. Nietzschem, Freudem) i twórcami (Celanem, Hofmannsthalem).