Wydrukuj tę stronę

Zbigniew Herbert i Jan Brzękowski – korespondencja

 

 

 

Niepublikowane dotychczas listy Zbigniewa Herberta i Jana Brzękowskiego wydrukowano w najnowszym numerze miesięcznika „Znak”.

 

 

Pochodzą one ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Biblioteki Narodowej. Publikacja w „Znaku” zawiera listy pochodzące z różnych lat – dzięki temu można śledzić korespondencję poetów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Lektura tych tekstów pokazuje, jak dwaj poeci reprezentujący różne nurty twórczości porozumiewają się na gruncie sztuki.

 

Listy te są znakomitym dokumentem pokazującym postrzeganie twórczości poetyckiej przez Jana Brzękowskiego i Zbigniewa Herberta. Są także dokumentem pokazującym genezę niektórych esejów autora Hermesa, psa i gwiazdy.

 

Korespondencja opatrzona jest artykułem Dariusza Pachockiego, który wykorzystuje wspomnienia i komentarze Katarzyny Herbert. 

 

Zobacz najnowszy numer "Znaku".