Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie Laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta

„We mnie jest płomień, który myśli...”
Ogłoszenie Laureata
Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta

 

W poniedziałek 11 marca br. o godz. 14:00 Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosi nazwisko Laureata pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Przy wyborze jury bierze pod uwagę kandydatury z całego świata.

 

 

 Laureat zostanie wyłoniony w wyniku obrad 7-osobowego jury, w skład w którego wchodzą poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Wolfgang Matz (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA). Nad przebiegiem wyborów czuwać będzie sekretarz jury, Andrzej Franaszek – krytyk literacki. Posiedzenie jury odbędzie się w Warszawie, 9 marca.

Celem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta jest wyróżnianie na polu literatury światowej wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych (przede wszystkim
w dziedzinie poezji), nawiązujących do świata wartości, wokó
ł których grawitowała twórczość Zbigniewa Herberta.


– „We mnie jest płomień, który myśli” – pisał Zbigniew Herbert w wierszu „Napis”. To połączenie pasji i zaangażowania z dyscypliną myślenia i klarownością wypowiedzi, tak charakterystyczne dla jego twórczości, ma uniwersalne i nieprzemijające znaczenie, dlatego je przywołujemy dziś, w XXI wieku – mówi Katarzyna Herbert, wdowa po poecie. – Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta ma równocześnie podkreślić wkład kultury, w szczególności poezji polskiej XX wieku, w rozwój literatury światowej.

 

Nagroda przyznawana będzie co roku w dziedzinie poezji za całokształt twórczości, nie zaś za poszczególne dzieło. Rada Fundacji może także podjąć decyzję, by Nagrodę przyznać dodatkowo w kategoriach eseistyki, przekładu oraz edytorstwa.

 

Poetycki bohater Herberta prosił Boga w wierszu „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”, a było to z pewnością i pragnienie samego pisarza, by mógł zrozumieć „innych ludzi, inne języki, inne cierpienia”... – wyjaśnia Maria Dzieduszycka, Prezes Zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta, organizator Nagrody. – Chcemy wyróżniać i wskazywać wśród żyjących dziś twórców tych, którzy z artystycznym mistrzostwem dążą do tego właśnie rozumienia, których dzieła przynoszą ich czytelnikom tyleż jasną wiedzę o bolesnej ludzkiej kondycji, co nieprzemijającą nadzieję.

 

Elementem zdecydowanie wyróżniającym i odróżniającym Nagrodę od innych polskich nagród poetyckich jest jej międzynarodowy wymiar, który gwarantuje jury złożone z wybitnych światowych twórców i znawców poezji.


– Nagroda będzie przyznawana ludziom kultury z całego świata
– podkreśla Andrzej Franaszek, sekretarz jury Nagrody. – Główne kryteria, które jurorzy biorą pod uwagę wybierając Laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, to – obok naturalnie wybitności artystycznej – bliskość ideałom samego Herberta: wolności, dzielności, pamięci, współczuciu, szacunku i zachwytu, jakie budzi świat.

 

Uroczystość wręczenia pierwszej Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta odbędzie się 3 czerwca 2013 roku w Teatrze Polskim w Warszawie.

 

 Zbigniew Herbert jest obecny w świecie poprzez wpływ, jaki wywierają jego wspaniałe wiersze i eseje. Nagroda nosząca jego imię będzie jeszcze jednym elementem tej obecności, jej potwierdzeniem i uwidocznieniem. – podsumowuje Adam Zagajewski, poeta i przyjaciel Zbigniewa Herberta, członek Rady Fundacji.

 

Więcej informacji o Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej im. Zbigniewa Herberta na:

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Członkowie Jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta:

Lidija Dimkovska (ur. 1971 w Skopje) – macedońska poetka, eseistka i tłumaczka

Edward Hirsch (ur. 1950) – amerykański poeta, eseista i krytyk literacki

Edward Matz (ur. 1955) – niemiecki tłumacz, eseista i edytor

Jarosław Mikołajewski (ur. 1960) – polski poeta, eseista, tłumacz, autor książek dla dzieci

Agneta Pleijel (ur. 1940) – szwedzka powieściopisarka, dramatopisarka, poetka, eseistka

Jaume Vallcorba Plana (ur. 1949) – hiszpański badacz literatury, eseista, wydawca
Tomas Venclova (ur. 1937) – litewski eseista, poeta, tłumacz i historyk literatury
Sekretarz jury: Andrzej Franaszek (1971) – krytyk literacki, eseista

 

 

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Herbertowej. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

 

Cele Fundacji:

  • upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta;
  • popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą;
  • wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej w zakresie literatury współczesnej, umiejętności pisarskich oraz poetyckich i dziennikarskich;
  • propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej;
  • promowanie przekładu wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce;
  • działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.

 

Kontakt dla mediów:

Anna Wolska, PRIMUM PR, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , + 48 (22) 690 67 50, mobile: +48 728 313 511

Ewa Zachariasz, PRIMUM PR, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , +48 (22) 690 67 50, mobile: + 48 501 227 695